Alicja Grawon-Jaksik

Dyrektor, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

Od 2007 roku zawodowo związana z branżą filmową. W latach 2011-2013 reprezentant Ministra Kultury w Komitecie Programu MEDIA Unii Europejskiej w Brukseli. W latach 2011-2015 Sekretarz Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego wWarszawie. Absolwentka Wydziału Radia i Telewizji UŚ w Katowicach, doktorantka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Publikowała m.in. w „Edukacji i Kulturze”, Magazynie Filmowym oraz w publikacjach zwartych. Członek prestiżowej Rady do Spraw Cyfryzacji, działającej przy Minister Cyfryzacji.