Aubéry Escande

Projects & Communications Advisor

Aubéry Escande jest szefem Europeana Network (http://www.europeana.eu/portal/en), europejskiej biblioteki cyfrowej, wirtualnego muzeum i archiwum mającego za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie, współpracujacego z ponad 3000 instytucji kultury w Europie.

Jest też odpowiedzialny za funkcjonowanie platformy Europeana Pro (http://pro.europeana.eu), a także za budową sieci, komunikację oraz inne wydarzenia towarzyszące działaniom sieci Europeana, kierowane do różnych odbiorców, w tym także ze środowiska politycznego.

Aubery zajmuje się też kooperacją projektu European Film Gateway (http://www.europeanfilmgateway.eu), który pomaga krajowym archiwom filmowym zebrać materiały w państwach członkowskich, a następnie zamieścić je na Europeanie. Ponadto działa w organizacji non-profit PrestoCentre (https://www.prestocentre.org), która ma na celu ułatwienie procesów digitalizacji i ochrony kolekcji audiowizualnych w Europie, z ramienia Beeld & Geluid (Holenderskiego Instytutu Dźwięku i Obrazu).

Był zaangażowany w rozwój licznych inicjatyw, m.in. projektu FORWARD, finansowanego przez UE, który stworzył system oceny stanu praw do utworów audiowizualnych oraz utworów osieroconych, CRB (Cinémathèque Royale de Belgique) oraz EYE Film Institute (Muzeum Filmu i Archiwum Holandii).

Przed objęciem funkcji szefa sieci Europeana, pracował jako menadżer Europeana Library Communications. W 2011 koordynował uruchomienie prototypu Europeany 1914-1918, inicjatywę, która miała na celu zbieranie prywatnych pamiątek z pierwszej wojny światowej w Europie.

Aubéry pracował także jako dziennikarz w kilku branżowych magazynach i agencjach. Ukończył studia filmowe i medioznawcze na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz na II-Université Denis Diderot, a także dziennikarstwo na Uniwersytecie Paris I – Panthéon Sorbonne.