IDEA

Dynamiczny rozwój Internetu i nowych technologii powoduje, że branża filmowa nieustannie poddawana jest cyfrowej presji. Środowisko filmowe stoi w obliczu zagrożeń oraz wyzwań stwarzanych zarówno przez pojawiające się możliwości dystrybucji, jak i zmieniające się oczekiwania i nawyki odbiorców. Stanowiący prężnie rozwijające się pole eksploatacji Internet wymaga dostosowania do sytuacji istniejącego prawa autorskiego, którego regionalny charakter nie przystaje do globalnego zasięgu sieci. To ogromne wyzwanie zarówno dla organizacji zbiorowego zarządzania, jak i lokalnych dystrybutorów oraz twórców zmuszonych do konkurowania o widza nie tylko z potężnymi korporacjami reprezentującymi hollywoodzkie studia, lecz także z firmami czerpiącymi zyski z tytułu pirackiej dystrybucji filmów, funkcjonującymi często w oparciu o luki prawne.

Internet stał się dzisiaj najpowszechniejszą formą nielegalnego dostępu do pełnowartościowych treści wideo. Połączeni mediami społecznościowymi odbiorcy cyfrowej kultury poruszają się dzisiaj w przestrzeni, która ma dla nich charakter niejednoznaczny. Filmy, płyty muzyczne i książki są dostępne na kliknięcie myszki.

W efekcie pojawienia się szybkiego Internetu powstały nieznane dotychczas możliwości dotarcia do odbiorcy – pozwalające w czasie rzeczywistym oglądać ten sam obraz w różnych zakątkach globu. To fundamentalna zmiana stanowiąca wyzwanie dla dotychczasowego systemu dystrybucji opartego na precyzyjnym zarządzaniu dostępem i czasem, wymagająca reformy prawa autorskiego i dopasowania do zapotrzebowania widzów sfokusowanych na doświadczeniu tu i teraz. Stąd też będąca przedmiotem europejskiej debaty kwestia zniesienia ograniczeń geoterytorialnych.

Tej technologicznej rewolucji nie towarzyszy niestety zwiększenie świadomości użytkowników, którzy nie tylko nie widzą różnicy między legalnymi kanałami dystrybucji a dostawcami treści pirackich, ale nie rozumieją też zasad działania obiegu kultury. W efekcie wydawane na kulturę w sieci pieniądze, zamiast stanowić paliwo dla jej rozwoju, przyczyniają się do wzmacniania pozycji tych, którzy na kulturze pasożytują. Dlatego tak ważna w dzisiejszych czasach jest między innymi kompleksowa – filmowa i prawnoautorska – edukacja widzów, w której istotne miejsce pełni sala kinowa jako świątynia sztuki filmowej.

Cyfrowa rewolucja to także coraz szerzej dostępne, pozbawione ograniczeń fizycznych, technologie dające twórcom do ręki narzędzia do międzykulturowej współpracy i tworzenia filmów czy muzyki z wykorzystaniem potencjału kreatywnego osób rozsianych po całym świecie. Sytuacja ta wymaga nowych modeli produkcyjnych i idących za nimi mechanizmów wsparcia, w ramach których trzeba zapewnić artystom i przemysłom kreatywnym odpowiednie wynagrodzenie za wykonaną pracę dając im impuls do dalszego tworzenia.

Europejska Konferencja Filmowa Europejska kinematografia wobec piractwa i wyzwań cyfrowej rzeczywistości, towarzysząca Europejskiej Nagrodzie Filmowej, stanowić będzie istotny głos w międzynarodowej dyskusji na temat losów filmu w cyfrowej rzeczywistości. Zależy nam na skutecznym promowaniu promowaniu istoty oglądania filmów na wielkim ekranie i z legalnych źródeł, na konstruktywnej dyskusji o dystrybucji i dostępności filmów – kwestii piractwa i jego zgubnego wpływu na twórczość. ENF to wyjątkowy autorytet dla podkreślenia wagi problemu, z jakim zmaga się film i jego twórcy.

Jak tworzyć międzynarodowe kino i upowszechniać sztukę filmową w cyfrowym świecie nie ograniczając praw jej twórców? – to jedno z wielu pytań, na które musimy sobie dzisiaj odpowiedzieć.